Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ginbalksvis gående strömmar saknas i riksvapnet?

Jag
har en fråga om färgläggningen av riksvapnet på akterkastellet.

Andra och tredje fälten i Sveriges riksvapen innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld.

Men på den målade modellen i skala 1:10 saknas silverströmmarna, såvitt jag kunde se.

I museet finns också en utställning som handlar om skulpturernas ursprungliga färger. Forskningsresultaten visas för besökarna genom att färger projiceras på en modell av skeppets akter. Även här saknas (såvitt jag kunde urskilja) silverströmmarna.

Jag skulle vilja fråga om undersökningarna av färgrester har visat att riksvapnet målades utan silverströmmar.

Eller finns det kanske andra skäl att antaga att de uppresta lejonen stod i enfärgade blå fält? Kanske att sättet som virket är snidat på antyder att andra och tredje fälten varit odelade och enfärgade?

Vasamuseet

Kommentarer

 • Faktum är att vi inte har ett heltäckande svar utan tänker att det vore värdefullt att undersöka den här frågan vidare.

  De tidigare undersökningarna av färgspåren var ett mycket omfattande, tidskrävande och dyrt arbete. Det krävdes att ett representativt urval gjordes av Vasas så rika material av skulpturer och utsmyckning. Av delarna i riksvapnet undersöktes ett av fälten med de tre kronorna, med förgyllda kronor på blå botten som resultat. Från det andra och tredje fälten med lejon togs inga prover, men utifrån övriga resultat och de principer man fann låg till grund för hela Vasas färgsättning, har lejonen bemålats i guld på blå botten i tolkningen.
  Samtliga delar är mycket välbevarade och sniderier för de silverströmmar du saknar borde varit möjliga att tydligt urskilja om sådana ursprungligen funnits. Vi kan inte se några sådana spår i ytan. Precis som du skriver tycks alltså andra och tredje fälten varit odelade och enfärgade. Men även Peter Tångeberg, konservatorn bakom de tidigare färgundersökningarna, tycker att frågan är väl värd att studera närmre i nytt arbete. Han skriver att silver, liksom bladguldet, bör ha varit fästat med linolja direkt på träet. Det finns andra exempel på färgfält som inte varit markerade i snideriet. Och till skillnad från guldet kan silvret ha reagerat med omgivande vatten och gått förlorat.


  Läs mer om riksvapnets delar på vår webb och DigitaltMuseum. Sök i samlingen på sköld http://www.vasamuseet.se/sv/Samlingar1/Sok-i-sa...

  Eller följ länkarna till DigitaltMuseum
  http://digitaltmuseum.se/011024604340
  http://digitaltmuseum.se/011024605726
  Didier Linder

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.