Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan det vara Vasa?

Jag har en ljuslykta med glaskupa med en guldplakett skrivet att det är från en bit av vasa kan detta stämma?


Vasamuseet

Kommentarer

  • Svaret är: nej det kan inte stämma. Alla föremål och material som hör till Vasas kontext finns i Vasamuseets utställningar eller magasin, där vi har uppdraget att förmedla kunskapen om dem och bevara dem för kommande generationer.

    Det föremål du beskriver har istället med största sannolikhet en del trä som kommer från örlogsskeppet Rikswasa som bärgades nästan samtidigt med Vasa, men fick en alltigenom annan behandling. Skeppsvrak hade vid den här tiden ännu inte något fullgott skydd i Kulturmiljölagen och därmed fanns inget hinder för att eken från Rikswasas skrov användes till snickerimaterial för bland annat souvenirtillverkling. Det finns en stor mängd föremål med plaketter likt den du beskriver. Ett finfördelat kulturarv, och som sammanhållen kontext, förlorat.

    1967 ändrades lagen så att skeppsvrak om minst etthundra år också skyddas, en direkt följd av Rikswasas öde.

    Läs mer i Jonas Wiklunds artikel Rikswasa – från örlogsskepp till askfat.
    Didier Linder

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.