Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kungligt skepp – flagga?

Varför för inte Vasa någon kunglig flagga? Eller åtminstone en tretungad flagga eftersom hon är ett svenskt örlogsfartyg?

SVAR:
Den här frågan är inte helt lätt att svara på. Det enkla svaret skulle vara att eftersom ingen flagga från Vasa finns bevarad så har vi ingen aning om hur den eller de såg ut. Inom detta område, liksom många andra, fanns under första hälften av 1600-talet inga entydiga regler. Om man tittar på målningar och kopparstick som avbildar skepp från tidigt 1600-tal så kan man konstatera att det var väldigt olika vilka flaggor som fördes. Flaggan med korset hade mer och mer tagit över efter den randiga flagga (blå/vit eller blå/gul) som ofta fördes under 1500-talet. På Vasas tid fördes också rakt skurna flaggor, tvåtungade och tretungade till synes lite hursom helst. Förutom flaggorna hade örlogsskeppen alltid bulsaner, det vill säga långa vimplar i masttopparna. Om man återigen tittar på målningar så verkar dessa vara väldigt – och opraktiskt – långa (kanske 20 meter), men det är osäkert hur det var i verkligheten.

Idag för Vasamuseet en tretungad örlogsflagga på husets tak. Denna är en gåva som dåvarande ÖB överräckte i samband med invigningen av museet 1990.

Vasamuseet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.