Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför är skeppet Vasa felaktigt byggt?


SVAR:
På den tiden då Vasa byggdes 1620-talet hade skeppsbyggarna inga ritningar som man tänker sig idag när de byggde skepp. Det var genom erfarenhet och genom att prova sig fram, som den som var ansvarig skulle veta hur det skulle konstrueras.

När det gäller Vasa så var det en holländsk skeppsbyggare som hette Henrik Hybertsson som var ansvarig skeppsbyggare. Han hade aldrig tidigare byggt ett skepp med två kanondäck, som Vasa har. Hybertsson och Gustav II Adolf hade kommit överens om ett antal mått som skeppet skulle ha och utifrån dem så byggde Hybertsson Vasa.

Kungen hade beställt nya kanoner till Vasa och Hybertsson såg till så att det övre kanondäcket var extra kraftigt så det skulle kunna bära alla kanoner. Detta gjorde att Vasas tyngdpunkt blev för högt upp, det vill säga, det gjorde att Vasa blev ostadigt.
Vasamuseet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.