Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stämmer det att man vätte kanondäcken vid sjöstrid?

När man stred på 1600-talet fick jag höra att man vätte kanondäcken stämmer det hur och i så fall vad gjorde man med luckor m.m. stängdes?


Vasamuseet

Kommentarer

 • Det finns instruktioner bevarade från 1628 om hur strid i flottan skall gå till. De är skrivna av amiral Heinrich Fleming. Där står att däcken skall vätas och spygatterna täppas till så att vattnet stannar kvar. En halv hand högt ungefär, för att skeppet inte skulle börja brinna. Luckorna (kanonportarna) kunde vara öppna eftersom de var så pass högt over däcket, och för att kanonerna skulle kunna användas.
  Sedan kan vi inte veta hur mycket denna instruktion verkligen följdes.
  Men vi vet att det var sjöslag ganska sällan. Sverige hade en drabbning 1627 och nästa 1644.

  Här är ett citat från Flemings instruktion på ”gammalsvenska”:

  Skeppen skall med flit, straxt man till slags gå vill, utan och innan göres och sköljes väl vått, och emellan var par stycken sättes en balja med vatten, styckerne därmed att läskas. Sammaleds ock med läder ämbare med flit flux väta dess segel, och alltid ämbaren till städs för handen hava, att släcka elden, där Gud förbjude något yppades. Och haves en god del viskor i förråd, därmed att släcka stycken och eljest att väta överlöpet med, under och över styckerne. Och att skeppsprofossen med den andre landsprofossen tillordnas, som alltid have insikt om elden. Emellertid de andre i dess arbete är, dem tillordnes och någre till hjälp, som såleds i allting flitigt inseende om elden både ovan och under i akt taga skole. Och spygatterne stoppas igen ovan och under, så att vattnet alltid blir på överlöpen en ½ hand högt.
  Så skall och hudarne som på skepp i förråd är, vätas, och inkastandes dem i baljorne, däribland och endel salt inslås skall, på det hudarne således saltet kan till sig draga, och desto krafteger är till att dämpa och släcka dess fyrverken och eld, där fienden något överkastade.
  Didier Linder

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.