Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Var skeppet Vasas botten målat?

Känner man till något om skeppets bottenfärg? Har sett många bilder och modeller av skeppet. Vissa med vitt botten andra med en mörkare färg och ofta också med "obehandlad" botten.

SVAR:
Det har gjorts omfattande arbete kring Vasas färger. Hundratals bevarade färgfragment har lokaliserats och pigment kunnat identifieras. Det är framför allt på skulpturer och annan utsmyckning som färgspår återfunnits, och i övrigt främst på skeppets övre, mest synliga delar. Vad gäller botten har den med all sannolikhet varit struken med tjära som ytskydd. Drevet är fullt tjärat och synliga rinningar ned mot Vasas köl förekommer.

Tolkningen av färgundersökningarna presenteras på vår skala 1:10 modell och i utställningen Makten och härligheten. Du kan också se färgprakten, läsa och lära mer på vår hemsida: https://www.vasamuseet.se/besok/utstallningar/makten-och-harligheten.
Vasamuseet

Kommentarer

  • Hur långt upp var Vasa tjärad från kölen?
    Till vattenlinjen eller upp till 1:a avbärarlist räknat från kölen?

    //Hans

    Hans Ryderwall
  • As far as we can tell from surviving tar, the entire unpainted part of the hull, from the keel up to the bulwarks, was treated with tar. This is best preserved in the area of the hull that was buried in the bottom clay for 333 years, but traces can be found over most of the hull. The area below the waterline may have been more heavily coated, but this is only an impression and there is no clear demarcation. I think avbärarlist is what we call the wales/berghult, of which there are four below the lower gunports. At amidships, the waterline is between the two middle wales.

    Fred

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.