Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vasas skick?

Skulle "nedbrytningsprocessen" gått långsammare om hon legat kvar i vattnet? Har hon slitits mer de åren ovanför vattnet än vad hon gjordes på botten?

SVAR:
Faktiskt är den nedbrytning av trä som sker under vatten en väldigt långsam process så länge syre- och salthalt samt temperatur är låga, så som det är på botten av Östersjön. Den stora förändringen som skedde i samband med bärgningen var att Vasas trä kom i kontakt med luftens syre. En mängd nedbrytande reaktioner startar då, där också ämnen som fanns inlagrade i träet sedan tiden på botten påverkar, framför allt svavel och järn i olika former. Nedbrytningen har bland annat resulterat i att styrkan i Vasas trä minskat kraftigt. Nog hade Vasas trä varit mer opåverkat om hon legat kvar.

Men! Om Vasa inte bärgats hade vi inte fått uppleva och lära av den storslagna kunskapskälla hon är. Utifrån den forskning som är genomförd tror vi att den kraftigaste påverkan skedde under tiden närmast efter bärgningen, och att nedbrytningen nu har avtagit. För att försäkra oss om detta undersöker vi nedbrytningshastigheten vidare tillsammans med forskare. Viktiga åtgärder som redan genomförts och är på gång är ett stabiliserat klimat i museet och förbättrad stöttningen av skeppet. Arbetet med att bevara Vasa är kontinuerligt och faktiskt världsviktigt.
Vasamuseet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.