Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilken typ av historia och kunskap vill Vasamuseet förmedla?

Vilken typ av historia och kunskap Vasamuseet vill förmedla? Är det Stormaktssverige och dess krigspolitik eller snarare livet och skeppsbyggandets konst som museet vill belysa?

Hur kopplas Vasa och dåtiden till nutiden? Vad har vi för kunskap om Vasa idag?

SVAR:
Det vi väljer att göra, visa och berätta på museet bestäms både av regeringen och av oss själva, kan man enkelt säga. Vi är en statlig myndighet och du kan läsa om vårt uppdrag på hemsidan via denna länk: https://www.smtm.se/om-myndigheten/uppdrag. Dessa regleringar och instruktioner ger de stora dragen i verksamheten.

Vi vill förmedla både den politiska historien och skeppets historia. Allt vi gör är förstås relaterat till att just Vasa bärgades april 1961, så vi fokuserar på skeppet, men för att sätta det i sitt sammanhang berättar vi även om anledningen till att det byggdes.

Sedan använder vi olika forum för olika nivåer, några exempel: En kvällsföreläsning kan gå på djupet och diskutera Sveriges eventuella stormaktsambitioner medan samma ämne för en förskolegrupp snarare blir ”krig om vem som skulle vara kung”. En kontroversiell utställning kan debatteras i media och en bok kan innehålla vackra färgfoto att njuta av, och mycket mer.

Det finns en enorm bredd och det är mycket som påverkar vad vi gör: allmänhetens önskemål, samarbeten med föreningar, nya forskningsresultat, läroplanens utseende, och så vidare.

Vi vill förmedla att alla har rätt till historien och att alla kan bidra. Våra museipedagoger jobbar därför med eleverna om källkritik eftersom det finns många olika sätt att använda och tolka historia. Eftersom det sällan finns en enda sanning är värderingar viktiga, men lurigt. Det är ganska säkert att påstå ATT någonting funnits och HUR det såg ut, men att påstå VAD människorna förr TYCKTE om det är svårt. Då är det väldigt bra att jämföra det vi vet och tycker nuförtiden med vad människorna hade för förutsättningar förr och istället fundera på vad man själv skulle tycka om man var i samma läge.

Något av det viktigaste är att inse att människorna förr inte var ”dummare” än oss, utan behandla dem med respekt.
Vasamuseet

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.